Category: બાળકાવ્યો

0

ગુજરાતી ભાષા અને સંસ્કૃતિના ઉકિતઓ, કહેવતો-ભાગ-4

ગુજરાતી ભાષા અને સંસ્કૃતિના ઉકિતઓ, કહેવતો-ભાગ-4 “લાખ મળ્યાં નહિ અને લખેશ્રી થયા નહિ” — Lākha maḷyāṁ nahi anē lakhēśrī thayā nahi “બાંધી મુઠી લાખની” — Bāndhī muṭhī lākhanī “સંગ તેવો રંગ” — Saṅga tēvō...

0

ગુજરાતી ભાષા અને સંસ્કૃતિના ઉકિતઓ, કહેવતો-ભાગ-3

“આગ લાગે ત્યારે કૂવો ખોદવા ન જવાય” — Āga lāgē tyārē kūvō khōdavā na javāya “મારુ મારુ આગવુ ને તારુ મારુ સહીયારુ” — Māru māru āgavu nē tāru māru sahīyāru “ઝાઝા ગુમડે ઝાઝી વ્યથા”...

0

ગુજરાતી ભાષા અને સંસ્કૃતિના ઉકિતઓ, કહેવતો-ભાગ-2

“કુટુંબે કાળા હોય” — Kuṭumbē kāḷā hōya There is no family without a black sheep “હાંઢીયે બેઠા નાક ના કપાય” — Hāṇḍhīyē bēṭhā nāka nā kapāya You wont get your nose cut if you...

0

ગુજરાતી ભાષા અને સંસ્કૃતિના ઉકિતઓ, કહેવતો-ભાગ-1

કૂકડો બોલે કૂકડો બોલે કૂકડે કૂક.. કૂકડે કૂક ખેતરે જાઉં દાણાં ખાઉં પાણી પીઉં ફરરર.. કરતો ઊડી જાઉં ચકી ચોખા ખાંડે છે ચકી ચોખા ખાંડે છે પીતાંબર પગલાં પાડે છે બાઈ બાઈ તમારા હાથ...

error: Content is protected !!