દવાના પતાં પર શા માટે આ ખાલી જગ્યા હોય છે? જાણો..

Sharing post

દવાના પતાં પર શા માટે આ ખાલી જગ્યા હોય છે?જાણો..

રોજિંદા જીવનમાં, આપણે દવાઓની જેમ આપણી આજુબાજુની ઘણી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, પરંતુ તમને એ જાણીને આઘાત લાગશે કે દવાઓમાં પણ એક રહસ્ય છે જે તમે જોતા હોવ પણ તમને ખબર હોતી નથી. તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે આ દવાના પતાં (કાગળ) પર શા માટે ખાલી જગ્યાઓ છે? આજે તેની વિશે જાણીશું.

આ જગ્યાઓનું કારણ શું છે…
આ ખાલી જગ્યાઓ ગોળીઓ સાથે સંકળાયેલ છે. તેમની સહાયથી, દવાઓ એક સાથે ભળી શકાતી નથી અને રાસાયણિક પ્રતિક્રિયા ટાળી શકાય છે. આ દવાઓ બચાવવા માટે છે. દવાઓ લાવવા અને લઈ જવામાં કોઈ નુકસાન ન થાય એટલે આ જગ્યાઓ બનાવવામાં આવી છે.

તે દવાઓ માટે કુશનિંગ ઇફેક્ટ ( Cushioning Effect ) જેવું છે અને દવાઓ દ્વારા આને નુકસાન થતું નથી. આના ઘણા કારણો હોઈ શકે છે, જેમ કે પ્રિંટ વિસ્તાર વધારવો. ઘણી વખત, ટેબ્લેટના સંપૂર્ણ પતાંમાં એક જ ગોળી હોય છે. આવી સ્થિતિમાં, પતાંની પાછળ (તારીખ, તેના સંયોજનો, સમાપ્તિ વગેરે) છાપેલ માહિતીને છાપવા માટે જગ્યાની આવશ્યકતા છે. આ માટે ખાલી જગ્યાઓ બનાવવામાં આવી છે.

આ સિવાય, દવાઓના પતાં કાપતી વખતે, આ જગ્યાઓ દવાને નુકસાનથી બચાવવા અને યોગ્ય ડોઝ બતાવવા માટે બનાવવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો તમારા ડૉક્ટરએ તમને અઠવાડિયામાં ફક્ત એક ગોળી ખાવાની સૂચના આપી છે, તો તમારે દવાના વિવિધ પતાં ખરીદવા પડશે. જેથી તમારી માત્રા સાચી હોય અને તમે કંઈપણ વધારે કે ઓછામાં ન લો. હવે તમારે દવાના પતાં જોયા પછી ફરીથી વિચાર કરવો પડશે નહીં કે આ ખાલી સ્થળોએ દવા કેમ નથી.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!