બસમાં કંડકટર તરીકે કામ કરતી હતી આ દીકરી, દુલ્હન બનીને હેલિકોપ્ટરમાં થઇ વિદાય

Sharing post

બસમાં કંડકટર તરીકે કામ કરતી હતી આ દીકરી, દુલ્હન બનીને હેલિકોપ્ટરમાં થઇ વિદાય

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!