ગુજરાતી પ્રાથના-માગું હું તે આપ, પ્રભુજી-અસત્યો માંહેથી-એ માલિક તેરે બંદે હમ-ઓ કરુણાનાકરનારા-તુમ્હી હો માતા પિતા તુમ્હી હો-ઈતની શકિત

Sharing post

માગું હું તે આપ, પ્રભુજી

માગું હું તે આપ, પ્રભુજી !
માગું હું તે આપ.
ના માંગુ ધન વૈભવ એવા
મન દેખી મલકાય,
ભલે રહું હું દીન તોય લઉં ના
ગરીબ કેરી હાય !
એવું હૈયાનું બળ આપ, પ્રભુજી ! … માગું

ઉંચા નીચા ભેદ ન જાણું,
સૌને ચાહું સમાન
સૌને આવું હું ખપમાં મુજ
કાયા વજ્ર સમાન
એવું શરીરનું બળ આપ, પ્રભુજી ! … માગું
કરતાં કાર્ય જગે સેવાનાં
જો કદી થાકી જવાય
કાયા થાકે મન નવ થાકે
જીવતર ઉજળું
એવું મનનું બળ તું આપ, પ્રભુજી ! … માગું

અસત્યો માંહેથી, પ્રભુ ! પરમ સત્યે તું લઈ જા

અસત્યો માંહેથી પ્રભુ ! પરમ સત્યે તું લઈ જા,
ઊંડા અંધારેથી, પ્રભુ ! પરમ તેજે તું લઈ જા;
મહામૃત્યુમાંથી, અમૃત સમીપે નાથ ! લઈ જા,
તું-હીણો હું છું તો તુજ દરસનાં દાન દઈ જા.
પિતા ! પેલો આઘે, જગત વીંટતો સાગર રહે,
અને વેગે પાણી સકળ નદીનાં તે ગમ વહે;
વહો એવી નિત્યે મુજ જીવનની સર્વ ઝરણી,
દયાના પુણ્યોના, તુજ પ્રભુ ! મહાસાગર ભણી.
થતું જે કાયાથી, ઘડીક ઘડી વાણીથી ઊચરું,
કૃતિ ઇંદ્રિયોની, મુજ મન વિશે ભાવ જ સ્મરું;
સ્વભાવે બુદ્ધિથી, શુભ-અશુભ જે કાંઈક કરું,
ક્ષમાદષ્ટે જોજો, – તુજ ચરણમાં નાથજી ! ધરું.


એ માલિક તેરે બંદે હમ

એ માલિક તેરે બંદે હમ,ઐસે હો હમારે કદમ
નેકી પર ચલે ઔર બદી સે ટલે,
તાકી હંસતે હુએ નિકલે દમ… હે માલિક..
હે અંધેરા ધના છા રહા,તેરા ઇન્સાન ધબરા રહા,
વો રહા બેખબર,કુછ ન આતા નજર,
સુખ કા સૂરજ છૂપા જા રહા,
હૈ તેરી રોશની મે હો દમ, તૂ અમાવસ કો કર દે પૂનમ,
નેકી પર ચલે ઔર બદી સે ટલે,
તાકી હંસતે હુયે નિકલે દમ…
જબ જુલમો કા હો સામના,તબ તુ હી હમેં થામના,
જો બુરાઈ કરે, હમ ભલાઈ કરે,
નહીં બદલે કી ભાવના,
જબ ઉઠે પ્યાર કા હર કદમ, ઔર મિટે બૈર કા યહ ભરમ,
નેકી પર ચલે, ઔર બદી સે ટલે,
તાકી હંસતે હુયે, નિકલે દમ… હે માલિક


નૈયા ઝુકાવી મે તો જો જે ડુબી જાય ના

નૈયા ઝુકાવી મે તો જો જે ડુબી જાય ના
ઝાખો – ઝાંખો દિવો મારો જોજે રે બુઝાયના
સ્વાર્થ નુ સંગીત ચારે કોર બાજે
કોયનથી કોઈનુ આ દુનીયા માં આજે
તનનો તંબુરો જો જે બે સુરો થાય ના
ઝાખો – ઝાંખો દિવો મારો જોજે રે બુઝાયના
પાપને પુણ્યના ભેદ ડ ભુલાતા
રાગ ને દવેષ આજે ઘટઘટ ધુટાંતા
જો જે આ જીવતરમાં ઝેર પ્રસરાય ના
ઝાખો – ઝાંખો દિવો મારો જોજે રે બુઝાયના
શ્રદધાના દિવડાને જલતો જ રાખજે
નીરાદીન સ્નેહ કેરુ તેલ ઓમા નાખજે
મનના મદીરયામાં જો જે અંધારુ થાય ના
ઝાખો – ઝાંખો દિવો મારો જોજે રે બુઝાયના


ઓ કરુણાનાકરનારા,તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી

ઓ કરુણાનાકરનારા,તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી
ઓ સંકટના હરનારા,તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી
ઓ કરુણાના…………..
મેં પાપ કર્યા છે એવા હું ભુલ્યો તારી સેવા
મારી ભુલોના ભુલનારા,તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી
ઓ કરુણાના…………
મને જડતો નથી કિનારો,મારો કયાંથી આવે આરો
મારા સાચા સેવન હારા, તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી
ઓ કરુણાના………….
હું અંતરમાં થઈ રાજી, ખેલ્યો છું અવળી બાજી
અવળી-સવળી કરનારા,તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી
ઓ કરુણાના…………..


તુમ્હી હો માતા પિતા તુમ્હી હો

તુમ્હી હો માતા પિતા તુમ્હી હો
તુમ્હી હો બંધુ સખા તુમ્હી હો
તુમ્હી હો સાથી તુમ્હી સહારે
કોઇ ન અપના સિવા તુમ્હારે…….
તુમ્હીતુમ્હી હો નૈયા તુમ્હી ખેવૈયા
તુમ્હી હો બંધુ સખા તુમ્હી હો
જો ખીલ શકે ના વો ફુલ હમ હે
તુમ્હારે ચરણોકી ધુલ હમ હૈ..
દયાકી દ્રષ્ટિ સદા હી રખના.
તુમ્હી હો બંધુ સખા તુમ્હી હો

ઈતની શકિત હમે દેના દાતા

ઈતની શકિત હમે દેના દાતા,
ઈતની શકિત હમેં દેના દાતા,
મનકા વિશ્વાસ કમજોર હોના,
હમ ચલે નેક રસ્તે પે હમસે,
ભૂલ કરભી કોઈ ભૂલ હોના,ઈતની શકિત
દૂર અજ્ઞાન કે હો અંધેરે
તુ હમે જ્ઞાન કી રોશની દે
હર બુરાઈ સે બચતે રહે હમ
જિતની ભી દો, ભલી જિંદગી હો,
બૈર હોના કિસીકો કિસીસે
ભાવના મન મે બદલે કી હોના
હમ ચલે નેક રસ્તે, ઈતની શકિત
હમ ના સોચેં હમે કયા મિલા હે
હમ યે સોચે કિયા કયા હૈ  અર્પણ
ફુલ ખુશિયો કે બાંટે સભીકો
સબકા જીવન બનજાયે મધુવન
અપની કરૂણા કા જલ તુમ બહાકર
કરદે પાવન હર એક મન કા કોના
હમ ચલે નેક રસ્તે, ઈતની શકિત.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *